fbpx Tadeusz Kaczorowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Kaczorowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Kaczorowski

Na wniosek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Tadeusz Kaczorowski

uzyskał w dniu 07 października 2010 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 07 października 2010 r.