Krzysztof Jakubiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Jakubiak

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych

Krzysztof Jakubiak

uzyskał w dniu 01 sierpnia 2011 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 12 sierpnia 2011 r.