Janina Ciechanowicz-McLean | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janina Ciechanowicz-McLean

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Janina Ciechanowicz-McLean

uzyskała w dniu 18 października 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk prawnych