Dorota Czykier-Wierzba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Czykier-Wierzba

Dorota Czykier-Wierzba

uzyskała w dniu 13 maja 1997 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych