Bogdan Nogalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogdan Nogalski

Bogdan Nogalski

uzyskał w dniu 28 listopada 1994 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych