Ryszard Wierzba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Wierzba

Ryszard Wierzba

uzyskał w dniu 12 listopada 1999 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych