Zbigniew Majchrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Majchrowski

Zbigniew Majchrowski

uzyskał w dniu 31 października 2007 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych