Jan Iluk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Iluk

Na wniosek Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych

Jan Iluk

uzyskał w dniu 18 kwietnia 2011 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 25 kwietnia 2011 r.