Juliusz Jan Tokarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Juliusz Jan Tokarski

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor medycyny

Juliusz Jan Tokarski

uzyskał w dniu 20 października 1992 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 20 października 1992 r.