Kazimierz Nowosielski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kazimierz Nowosielski

Kazimierz Nowosielski

uzyskał w dniu 21 grudnia 2012 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych