Tadeusz Edward Palmowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Edward Palmowski

Na wniosek Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii

Tadeusz Edward Palmowski

uzyskał w dniu 02 kwietnia 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 02 kwietnia 2014 r.