Joanna Bednarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Bednarz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2003 roku

Joanna Bednarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Marketingowe modelowanie rynku dóbr konsumpcyjnych - studium na  przykładzie rynku przemysłu tłuszczowego w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Rucińska

Recenzenci: dr hab. Kornelia Karcz, prof. AE w Katowicach, dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Dyplom nr 2325.


Gdańsk, 12 grudnia 2003 r.