fbpx Jacek Górski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Górski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Górski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2003 roku

Jacek Górski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie pozycji konkurencyjnej na  światowym rynku internetowych serwisów wyszukiwawczych, katalogów i portali”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Dyplom nr 2336.


Gdańsk, 18 grudnia 2003 r.