Iwona Sobol | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Sobol

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2003 roku

Iwona Sobol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Faktoring jako forma finansowania handlu zagranicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Dębski, prof. dr hab. Edmund Pietrzak

Dyplom nr 2326.


Gdańsk, 12 grudnia 2003 r.