Eugeniusz Gostomski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Eugeniusz Gostomski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 grudnia 2004 roku

doktor nauk ekonomicznych

Eugeniusz Gostomski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Handel wiązany w gospodarce światowej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, prof. dr hab. Stanisław Wydymus, prof. dr hab. Jerzy Schroeder

Dyplom nr 455.


Gdańsk, 06 czerwca 2005 r.