Janusz Neider | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janusz Neider

Janusz Neider

uzyskał w dniu 28 listopada 1994 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych