fbpx Danuta Rucińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Rucińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Rucińska

Danuta Rucińska

uzyskała w dniu 20 sierpnia 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych