Przemysław Lech Kulawczuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Lech Kulawczuk

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Przemysław Lech Kulawczuk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Janusz Żurek

Dyplom nr 496.


Gdańsk, 24 maja 2007 r.