Jacek Adam Zaucha | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Adam Zaucha

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 marca 2009 roku

Jacek Adam Zaucha

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, prof. dr hab. Wiesław Maik, prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Dyplom nr 545.


Gdańsk, 16 kwietnia 2009 r.