Krzysztof Tomasz Grzelec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Tomasz Grzelec

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 czerwca 2012 roku

Krzysztof Tomasz Grzelec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, prof. dr hab. Wojciech Bąkowski, prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, prof. dr hab. Bogusław Liberadzki

Dyplom nr 665.


Gdańsk, 27 czerwca 2012 r.