Elżbieta Wojnicka-Sycz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Wojnicka-Sycz

z dnia 10 kwietnia 2014 roku

Elżbieta Wojnicka-Sycz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab.Witold Józef Jurek, prof. dr hab.Andrzej Wojtyna, prof. dr hab.Anna Zielińska-Głębocka

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab.Krzysztof Jajuga

Dyplom nr 746.


Gdańsk, 22 kwietnia 2014 r.