Lech Stempniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Stempniewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 1978 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Lech Stempniewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania nad biologią traczyka lodowego Plautus alle L. w rejonie Hornsundu, południowo-zachodni Spitsbergen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stefan Strawiński

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Dobrowolski, doc dr hab. Andrzej Dyrcz

Dyplom nr 529.


Gdańsk, 01 października 1978 r.