Halina Witkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Halina Witkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 1979 roku

magister Biologii w zakresie Mikrobiologii

Halina Witkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Los fagowego DNA w zakażonych fagiem lambda minikomórkach Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. dr Zbigniew Lorkiewicz, doc. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 602.


Gdańsk, 30 października 1979 r.