Ireneusz Florczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ireneusz Florczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 1989 roku

magister Oceanografii

Ireneusz Florczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka biologiczna rodziny Ectocarpaceae z Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marcin Pliński

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Siemińska, doc. dr hab. Andrzej Batko

Dyplom nr 1276.


Gdańsk, 25 września 1989 r.