Tadeusz Kaczorowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Kaczorowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 1991 roku

magister Biologii

Tadeusz Kaczorowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka klonowanej metylotransferazy Fok I z Flavobacterium okeanokoites

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz, prof. dr hab. Maciej Żylicz

Dyplom nr 1352.


Gdańsk, 20 grudnia 1991 r.