Janusz Tucholski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janusz Tucholski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 1996 roku

magister Biologii

Janusz Tucholski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka systemu restrykcyjno - modyfikacyjnego MmeI z Methylophilus methylotrophus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 1540.


Gdańsk, 19 kwietnia 1996 r.