Małgorzata Góra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Góra

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 1998 roku

magister Biologii

Małgorzata Góra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pyłek roślin i zarodniki grzybów w atmosferze Trójmiasta w latach 1994-1996”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Małgorzata Latałowa

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Buczyłko, prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek

Dyplom nr 1737.


Gdańsk, 21 grudnia 1998 r.