Sylwia Barańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Barańska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Sylwia Barańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja zmiany typu replikacji DNA bakteriofaga λ z mechanizmu θ (theta) na mechanizm σ (sigma)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: doc. dr hab. Piotr Cegłowski, dr hab. Artur Jarmołowski

Dyplom nr 2038.


Gdańsk, 14 sierpnia 2001 r.