fbpx Monika Gut-Winiarska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Gut-Winiarska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Gut-Winiarska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 2002 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Monika Gut-Winiarska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie rekombinowanych glikoprotein wirusa pseudowścieklizny w testach immunodiagnostycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, doc. dr hab. Jacek Kuźmak

Dyplom nr 2114.


Gdańsk, 03 kwietnia 2002 r.