Alicja Węgrzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Węgrzyn

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 czerwca 2001 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Alicja Węgrzyn

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Oddziaływanie pomiędzy komórką gospodarza a wirusem - wykorzystanie funkcji białek bakteryjnych w regulacji ekspresji genów i replikacji DNA bakteriofaga λ”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski, prof. UAM, dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

Dyplom nr 395.


Gdańsk, 05 marca 2002 r.