Krzysztof Liberek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Liberek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 czerwca 1996 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Krzysztof Liberek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Autoregulacja odpowiedzi szoku termicznego Escherichia coli

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Piotr Stępień, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 314.


Gdańsk, 08 stycznia 1997 r.