fbpx Robert Michał Boratyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Robert Michał Boratyński

Robert Michał Boratyński

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2014 roku

Robert Michał Boratyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka i właściwości fizyko-chemiczne nietypowych endonukleaz restrykcyjnych klasy IIS”

„Characteristics and physical and chemical properties of atypical restriction ednonucleases of IIS class”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Piotr Mariusz Skowron

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Żylicz-Stachula
Recenzenci: prof. PWr, dr hab. inż. Piotr Bartłomiej Młynarz, dr hab. inż. Paweł Jan Sachadyn

Dyplom nr 3809.


Gdańsk, 22 lipca 2014 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstrakt33.47 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie39.08 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.09 MB
PDF icon Recenzja 2888.32 KB
Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:31
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 grudnia 2014 roku, 9:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach