Józef Kur | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Kur

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 stycznia 1993 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Józef Kur

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

IHF-histopodobne białko Escherichia coli - właściwości i zastosowanie

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Witold Jachymczyk, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 249.


Gdańsk, 22 czerwca 1993 r.