Małgorzata Latała | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Latała

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 kwietnia 1992 roku

doktor nauk przyrodniczych

Małgorzata Latała

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Człowiek i szata roślinna w diagramach pyłkowych z wyspy Wolin (Polska północno-zachodnia)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Hanna Piotrowska, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa

Dyplom nr 246.


Gdańsk, 15 kwietnia 1993 r.