Lech Stempniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Stempniewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 kwietnia 1991 roku

doktor nauk przyrodniczych

Lech Stempniewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ptaki morskie w ekosystemie arktycznym

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, prof. dr hab. Romuald Klekowski, prof. dr hab. Stefan Strawiński

Dyplom nr 219.


Gdańsk, 16 marca 1993 r.