Barbara Lipińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Lipińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 maja 1989 roku

doktor nauk przyrodniczych

Barbara Lipińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Charakterystyka genów bakterii Escherichia coli uczestniczących w odpowiedzi komórkowej na szok termiczny

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Celina Janion, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, prof. dr hab. Piotr Węgleński

Dyplom nr 212.


Gdańsk, 22 listopada 1990 r.