Anna Maria Dobaczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Dobaczewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Anna Maria Dobaczewska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab.Leon Kieres, prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Hanna Elżbieta Litwińczuk

Dyplom nr 757.


Gdańsk, 23 czerwca 2014 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon a.dobaczewska-wniosek.pdf265.12 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon a.dobaczewska-autoreferat.pdf7.03 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon a.dobaczewska-komisja.pdf506.67 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon a.dobaczewska-harmonogram_1.pdf43.92 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon a.dobaczewska-uchwala.pdf101.37 KB