Martin Kukwa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Martin Kukwa

Na wniosek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Martin Kukwa

uzyskał w dniu 26 czerwca 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 26 czerwca 2014 r.