Małgorzata Jolanta Golińska-Pieszyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Jolanta Golińska-Pieszyńska

z dnia 12 czerwca 2014 roku

Małgorzata Jolanta Golińska-Pieszyńska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Kapitał intelektualny w sferze nauki - warunki rozwoju”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Hanna Romanowska, prof. dr hab. Mariusz Bratnicki, prof. UG, dr hab. Jacek Marian Rybicki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Witold Józef Jurek

Dyplom nr 762.


Gdańsk, 30 czerwca 2014 r.