Renata Głośnicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Renata Głośnicka

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany

Renata Głośnicka

uzyskała w dniu 04 listopada 1999 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 04 listopada 1999 r.