Józef Wojciech Kur | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Wojciech Kur

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Józef Wojciech Kur

uzyskał w dniu 22 lipca 1998 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 22 lipca 1998 r.