Bogusław Szewczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogusław Szewczyk

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Bogusław Szewczyk

uzyskał w dniu 16 października 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 16 października 2001 r.