fbpx Anna Małgorzata Nolan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Małgorzata Nolan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Małgorzata Nolan

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2014 roku

Anna Małgorzata Nolan

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz

Dyplom nr 3822.


Gdańsk, 30 września 2014 r.