Bartłomiej Kwiatkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bartłomiej Kwiatkowski

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych

Bartłomiej Kwiatkowski

uzyskał w dniu 20 marca 1992 roku tytuł naukowy

profesora nauk przyrodniczych


Gdańsk, 20 marca 1992 r.