Marcin Józef Pliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Józef Pliński

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych

Marcin Józef Pliński

uzyskał w dniu 19 czerwca 1989 roku tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 19 czerwca 1989 r.