Krystyna Wiktor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Wiktor

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

docent

Krystyna Wiktor

uzyskała w dniu 24 kwietnia 1981 roku tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 24 kwietnia 1981 r.