Krystyna Elżbieta Adamska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Elżbieta Adamska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 października 2014 roku

Krystyna Elżbieta Adamska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Świat organizacji racjonalnej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, prof. dr hab. Andrzej Falkowski, prof. dr hab. Tomasz Wojciech Zaleśkiewicz, prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka

Dyplom nr 777.


Gdańsk, 14 listopada 2014 r.