Stefan Stolte | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stefan Stolte

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2014 roku

Stefan Stolte

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Proaktywna ocena bezpieczeństwa chemicznego oraz projektowanie cieczy jonowych o zminimalizowanym wpływie na środowisko

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, prof. dr hab. Bogdan Skwarzec, prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Andrzej Janusz Ożyhar

Dyplom nr 794.


Gdańsk, 30 grudnia 2013 r.