Anna Larysa Wasilewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Larysa Wasilewska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 grudnia 2014 roku

dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Anna Larysa Wasilewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Archetypy świata dziecięcego. Światy wyobraźni w narracjach dzieci”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. APS, dr hab. Barbara Smolinska-Theiss, prof. DSW, dr hab. Mirosława Aleksandra Nowak-Dziemianowicz, prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UG, dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska

Dyplom nr 786.


Gdańsk, 10 grudnia 2014 r.