fbpx Zarządzenie nr 104/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 104/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 104/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 października 2017 roku
w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), art. 94¹ i 94³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz